Bejegyzések

Testben és lélekben egészségesen élni

Kép
Második alkalommal szervezte meg az Erdélyi Mária Út Egyesület több civil szervezettel összefogva Csíksomlyón a Szakrális Maratont június 10-én a keresztény értékekért, a békéért. A mintegy 200 résztvevő a sokszínűségnek és a harmóniának lehetett a részese. Újra elgondolkodtam azon, amit annyira jól tudok már, hogy a lelki élet és az aktív testmozgás mennyire összetartozik. A kettő kiegészíti egymást. A Szakrális Maraton iránti érdeklődésünk minket is hozzásegített ahhoz, hogy jobban odafigyeljünk testünkre, vegyük észre a jelzéseket, óvatosabban és éberebben bánjunk magunkkal. De mindezeken túl érzékenyebben kell odafigyelnünk a lelkünkre is, az egészség és az istenkapcsolat összefüggésére. Már az ókori orvosok vallották, hogy az egészséges életmódhoz hozzátartozik az Isten tisztelete, a világ Teremtőjéhez fűződő helyes kapcsolat. A szerzetesi hagyománytól nem hogy nem volt idegen, hanem egyenesen tudatosan odafigyeltek az életforma, életmód kialakításakor, hogy testben és lélekben e…

Hatalommal szolgálni

Kép
Ferences közösségünk számára az egyik legszebb ünnep a beöltözés, az új testvérek „igazi megérkezésének” első pillanatai a szerzetesrendbe, amikor a jelöltek kivetkőzve a világból, testvéreik segítségével magukra öltik a bűnbánók rendjének ruháját, a barna színű habitust. A szertartás utánozza a keresztséget: a testvér új ruhát és új nevet kap; kezébe imakönyvet – „Vedd a zsolozsmáskönyvet, és buzgón végezd az Egyház imáját!” – és égő gyertyát adnak – „Vedd Krisztus világosságát halhatatlanságod jeléül!”; végül Krisztus keresztjét nyújtják át neki: „Vedd a mi Urunk, Jézus Krisztus keresztjét; benne van a mi életünk, üdvösségünk és feltámadásunk! Elhangzanak Szent Pál szavai: „Tőlem azonban távol legyen másban dicsekednem, mint a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, mely által nekem a világ megfeszíttetett, és én a világnak.” (Gal 6,14). Ez az utánzás a szerzetesi hivatás lényegét tárja fel: nem más az, mint keresztségünk egyfajta radikális, végsőkig menő prófétai vállalása. A szertar…

Lelki napot szerveztek pedagógusoknak

Kép
Szombaton /2017. április 8./ az Egyházmegyei Laikusképző Központ lelki napot szervezett az egyházmegye katolikus pedagógusainak a nagyváradi Posticumban. A program moderátora P. Urbán Erik ferences szerzetes volt.

„A téma, amit választottam, a Szent László Évhez kötődik. A körlevelekben a püspök atyák a négy erényét emelik ki- az igazságosság, a bátorság, a bölcsesség és a mértékletesség-, és én is erre építem az előadásomat- magyarázta az erdon.ro-nak P. Urbán Erik ferences szerzetes, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója. Mielőtt azonban elhangzott volna a prezentáció, a jelenlevőknek levetített egy rövid dokumentumfilmet Szent László királyról, ami összefoglalta az ő életét, azt, hogy az uralkodásának milyen bel- és külpolitikai hatásai voltak. A megjelenteket dr. Kovács F. Zsolt, a püspökség irodaigazgatója és Böcskei László megyés püspök köszöntötték, majd P. Urbán Erik arról elmélkedett, hogy az említett négy sarkalatos erény hogyan van jelen a Szentírásban, az egyház tanítás…

Elhatározta: bárki bármit mond, akkor is ferences lesz

Kép
Beszélgetés Urbán Erik ferences szerzetessel, a Csíksomlyói kegytemplom igazgatójával

Urbán Eriknek sokáig meg sem fordult a fejében, hogy szerzetes legyen. Amikor pedig elhatározta, többen is lebeszélték volna. A ferences szerzetessel, a csíksomlyói kegytemplom igazgatójával hivatásáról beszélgettünk. 
- Mikor döntötte el, hogy ferences szerzetes lesz? - Sokáig meg sem fordult bennem a gondolat, hiszen nem volt, aki felvillanthatta volna az ötletet–1950-51-ben Romániában is felszámolták a szerzetes rendeket, így az ember nem találkozhatott szerzetessel a hétköznapokban.Az érettségi előtt a szatmárnémeti Hám János Római Katolikus Teológiai Iskolaközpont végzőseként lelki napon vettem részt. Ekkor ugrott be először, hogy lehetnék szerzetes. Eszembe jutott, hogy a televízióban néztük, amikor II. János Pál pápa 1996-ban Pannonhalmára látogatott, és a szerzetesek várták a bazilika előtt. Az érettségi előtt a Jézus Szíve Társaságának egy ismerős nővérétől néhány könyvet kaptam olvasásra. Az e…

Mi az, hogy...

Kép
János evangéliumi (9,1-41) szakaszában olvassuk, hogy a tömegben két ember találkozik. Az egyiknek nem tudjuk a nevét, a másiknak tudjuk, az Jézus. Az egyik vak volt, a másik azt mondja magáról, hogy „én vagyok a világ világossága, azért jöttem, hogy fény legyek a világnak". Még egy ellentétpár van az evangéliumban elrejtve, mégpedig az, hogy Jézus azt mondja a látókról, hogy „vakok vagytok". Az az egy szem vak ember, aki születésétől fogva vak volt, látni kezdett. Megtörténik a csoda, és mindjárt ezt a vakon született szegény embert a farizeusok perbe fogják, valóságos hadjáratot indítanak ellene. A vaknak a vaksága nem csupán az ő fizikai vakságát jelentette, hanem jelentette az ő magába fordulását, az ő depresszióját, az ő kitaszítottságát, kirekesztettségét a közösségből. Hányszor vagyunk mi is így, hogy hasonló érzések forognak bennünk és nyomasztják bensőnket, magunkba fordulunk, nem akarunk látni senkit, nem akarjuk, hogy segítsenek rajtunk, mert jó ez így. Hozzánőttü…

Bérmálkozási felkészítő a kútnál

Kép
János evangéliumának egyik gyönyörű szép szakasza (Jn 4,5-42). Egyházunk minden nagyböjt harmadik vasárnapján lehetőséget kínál, hogy ezt az evangéliumi szakaszt olvassuk fel. Az idei évben kötelező, de jövőre és azutáni évben pedig ezt lehet választani. Az az érzésem, mintha a szamariai asszony, egy igen jó bérmálkozás előtti felkészítőn venne részt. Találkoznak, és Jézus elkezdi tanítani. Mielőtt az asszonynak a lelki kútját, az életének a kútját megtisztították, ami ott benne volt, az asszony életéből a rosszat az Úr elveszi, Ő irgalmában lehajolt hozzá, megtisztította az életét, azt a kutat, amelyből valóban a Szentlélek közreműködésével az élő víz fakad, amely táplálja az ő hitét. És ahogy folyik ez a bérmálkozási felkészítő, ez az asszony nagyon jó tanítvány, hiszen kérdez is, nemcsak hallgat, hanem elgondolkozik rajta és kérdez: „Itt, vagy Jeruzsálemben kell imádni az Atyát?" - és Jézus mit válaszol - „Eljön az idő, amikor lélekben és igazságban imádják az Atyát.” Eljött az…