Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: november, 2014

Három, mégis egyre mutat

Kép
Advent első vasárnapjával új egyházi év kezdődik, egyben ilyenkor új pasztorális évet hirdetnek. - Világegyházban: Szerzetesek éve.Ferenc pápa, aki mint Szent Péter utóda de egyben mint szerzetes is, a 2014-2015-os egyházi évet a szerzetesek évének szenteli. Ez az év 2014. november 30-án, advent első vasárnapján kezdődik, és Jézus templomban való bemutatásának ünnepén, 2016. február 2-án zárul. Ez alkalomból levelet irt és teljes búcsút engedélyezett. A szerzetességre irányítja figyelmünket. Egyeseknek ez az év utat és életformát formát, másoknak jel, jelzőtábla az isten felé vezető úton. Részlet Ferenc pápa leveléből: „Miután meghallgattam a Megszentelt Élet Intézményei és Apostoli Élet Társaságai Kongregációjának véleményét, ezen év fő céljául ugyanazt tűztem ki, amit Szent II. János Pál pápa fogalmazott meg az egyház számára a harmadik évezred kezdetén, bizonyos értelemben megismételve azt, amit már a Vita consecrata kezdetű, szinódus utáni apostoli buzdításában leírt: „Nemcsak dics…

Maranatha - Jöjj Urunk Jézus!

Kép
Anyánk az Egyház az adventi időszakot két nagy részre osztja. Advent kezdetétől /advent első vasárnapjának első vecsérnyéje/ december 16-ig az eszkatologikus várakozás ideje, vagyis Jézus második, dicsőséges eljövetelére készülünk. Készüljünk föl a halál és ítélet nagy napjára, amely egyszerre „nagy és rettenetes”, ugyanakkor gyönyörűséges is egyben, mert ugyan a balga szüzek előtt bezárták az ajtót, de az okosakat beengedték a mennyei Vőlegénynek és az Egyháznak a menyegzőjére. /vö. Mt 25,1–13/. Erre figyelmeztetnek a szent olvasmányok, advent első vasárnapján az evangéliumban Jézus második eljöveteléről, az ítéletről hallunk, köznapokon Izajás próféta könyvéből olvasunk, ehhez kapcsolódnak az evangéliumi szakaszok. A második héttől Keresztelő Szent János alakja tűnik fel az evangéliumokban, ehhez igazoknak az olvasmányok. Ugyancsak Jézus második eljövetelére utal az első adventi prefáció szövege is: „...amikor dicsőséges fényben újra eljön, látható valóságban nyerjük el, amit most í…

... miután testvéreket adott mellém az Úr...

Kép
Fiatal férfi imádkozik az 1200-as évek elején Olaszország az Umbria völgyében található San Damiano-i kápolnában: „Fölséges és dicsőséges Isten, ragyogd be szívem sötétségét! Adj nekem igaz hitet, biztos reményt, tökéletes szeretetet...” Imádkozás közben megszólal a Megfeszített: „Ferenc, menj, és építsd újjá egyházamat…” Hozzálát azonnal a romos kápolna javításához. A fiatal assisibeli Ferenc javítva a romos kápolnákat, egyet, kettőt, hármat, felismeri, hogy többre hivatott a „kőműves szakmánál”, és élete értelmét, hivatását keresve az evangéliumba ütközik. Felszabadultan fellélegzik, mert az évszázadok távolából rátalál arra, aki „kezdetben volt”, az Élet Szavára, a názáreti Jézusra. Életvitelét látva mások is csatlakoznak hozzá, a szegénység, tisztaság és engedelmesség evangéliumi tanácsokat megtartva. Élete végén így emlékszik vissza: „És miután testvéreket adott mellém az Úr, senki sem mutatta meg nekem, mit kell tennem, hanem ezt ő, a Magasságbeli nyilatkoztatta ki nekem, hogy …