Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: 2015

Évvégi hálaadó szentmise

Kép

Régit és újat

Kép
„Az élethez fantázia kell. Azt hiszem, többé-kevésbé mindenki azt kapja meg, amit elképzel, még ha képzelete látszólag oly vakmerő is, hogy nem mer róla beszélni. […] Legyen fantáziád ahhoz, amit el akarsz érni. Akkor eléred.” Lengyel Menyhért sorait idézve az mutatkozik meg döntéseinkben, milyen kincsre vágyunk, akarunk-e a jó családapához hasonlítani, aki kincseiből régit és újat hoz elő (vö. Mt 13,52), olyan gazdának minősülni, akinek van, mit megosztania másokkal, olyan kincseket, amelyek mások számára is értéket képviselnek.

Nagy élvezettel olvasom a nemrégiben megjelent Nyáry Krisztián könyveit (Igazi hősök és Merész magyarok), olyan személyek élettörténetét, akik szembe mertek menni az igazságért a többséggel, és gerincesek maradtak akkor is, amikor kisebbségben voltak. Nehéz ez az út mindenki számára, aki a baromfiudvarban a csibékkel együtt növekedve, de sassá nőve, szárnyalva, fentről nézve, összességében látva a részleteket helyes látással meg meri tenni az első lépéseket. …

Szent Család vasárnapja - 2015

Kép

Karácsony - Jézus születésének ünnepe - 2015

Kép

A láthatatlan világ szeretetére gyulladjunk

Kép
Ami szépet látunk ezen a művészi festményen a csodálatos betlehemi éjszakáról, az mind ide kívánkozik a legszebb történet szemléltetésére. A sötétségben élő nép – az egész emberiség – nagy fényességet lát /Iz 60,1/. Csillag támad Jákobból. A messiási jövendölések csillagfénye derengett át Izrael egész területén, és sugárzása elárasztja az egész képet. A világosság, amely minden embert megvilágosít, a világba jött /Jn 1,9/. Szelíd fényessége a láthatatlant is megmutatja: az örvendező angyalok seregét. A pásztorokat elvezetik az eldugott kis faluba: Betlehembe, ahol a jászolban fekvő Gyermekben – a látható emberben – megmutatkozik a láthatatlan Isten. Hiszen az Ige megtestesülésének titka által a te dicsőséged új fénye ragyogott föl nekünk, hogy amikor látható alakban ismerjük meg az Istent, a láthatatlan világ szeretetére gyulladjunk általa. (Karácsonyi prefáció).. Ott együtt van a család, és a szeretet titka a maga boldog szépségében kinyilvánul Mária térdeplő alázatában, a gyermeket …

Csíksomlyón nyitják meg az irgalmasság évét

Kép
Főegyházmegyénkben Csíksomlyón nyitják meg az irgalmasság kapuját vasárnap, miután december 8-án, a II. Vatikáni Zsinat befejezésének 50. évfordulóján Ferenc pápa – a Szent Péter-bazilika szent kapujának megnyitásával – elindította az irgalmasság rendkívüli szent évét. Jakubinyi György érsek nyitja meg Csíksomlyón az irgalmasság évét
Az öröm vasárnapján a déli fél egykor kezdődő ünnepi liturgiában Jakubinyi György érsek nyitja meg főegyházmegyénkben a szent évet, illetve a csíksomlyói kegytemplom jobb oldali ajtaját mint az irgalmasság kapuját. Az ünnepi szentmise a kegytemplom előtti téren kezdődik a kapu megnyitásával, ezért kérik a kegyhelyre érkező zarándokokat, hogy a templom előtti téren gyülekezzenek. A jövő év november 20-án, Krisztus király ünnepén záruló jubileumi év mottója: „Irgalmasok, mint az Atya”. Az ünneppel kapcsolatban Urbán Erik ferences szerzetest, a kegytemplom igazgatóját kérdeztük, aki elmondta, Ferenc pápa az idei nagyböjtben jelentette be, hogy r…

Szeplőtelen Fogantatás ünnepe - 2015

Kép

Advent II. vasárnapja - 2015

Kép
Készülünk az irgalmasság szentéve megnyitására  A zarándoklat különleges jel a Szentévben, mert azt az utat jelképezi, amelyet minden ember végigjár az élete során. Az élet zarándoklat, az ember pedig viator, vagyis zarándok, aki a kívánt cél elérése érdekében egyfajta utat tesz meg. Ahhoz, hogy valaki – Rómában vagy bárhol a világon – elérkezzék a Szent Kapuhoz, erejéhez mérten végig kell járnia egy zarándokutat. Ez a tényleges jele annak, hogy az irgalmasság is egy olyan elérendő cél, amely erőfeszítést és áldozathozatalt kíván. A zarándoklat késztessen a megtérésre: a Szent Kapun áthaladva engedjük, hogy átöleljen bennünket Isten irgalmassága, és kötelezzük magunkat az irgalmasság gyakorlására, miként az Atya is irgalmas irántunk. - Ferenc pp.

Szent Erdélyről álmodom

Kép
Gondolatok Csíkszereda központjában elhelyezett adventi koszorú első gyertyájának meggyújtásakor

Újra Advent van. A mai nappal a katolikus egyház új egyházi évet kezd. Sajátos időszaka ez egyházunk és minden jóakaratú ember számára. Kettős üzenete van Adventnek: első fele arra a Jézusra tereli figyelmünket, aki „dicsőséges fényben újra eljön, hogy látható valóságban nyerjük el, amit most ígéretében bízva várunk”, majd Advent második felében arra a Jézusra akarunk figyelni, aki „első eljövetelekor magát megalázva testet öltött, teljesítette a kezdettől fogva neki rendelt küldetést, és megnyitotta számunkra az örök üdvösség útját”. (vö. Adventi I. prefáció). Advent idején a természet is a hosszú estékkel azt üzeni, hogy álljunk meg, hagyjuk abba a sokszor nemcsak fizikailag hanem lelkileg és szellemileg fárasztó tevékenységeinket, érezzük meg annak szükségességét, hogy a Teremtőre, egymásra és önmagunkra figyeljünk, elcsendesedjünk, megnyugodjunk, erőt gyűjtsünk.
„Béke, öröm, boldogság a…

Krisztus király vasárnapja - 2015

Kép

Évközi XXXII. vasárnap

Kép

Párbeszéd asszonya

"...mádkozzunk tehát, hogy ebben a veszekedős világban, amelyben élünk, terjedjen az őszinte, szerető, tiszteletteljes párbeszéd kultúrája. Ezzel mozdíthatjuk elő hatékonyan a békét..." Ferenc pp.

Nemzetközi konferencia a megújult szentélyben

Kép
Az Európai Máriás Kegyhelyek Hálója nemzetközi konferenciának a 2015-ös évben a mátraverebély-szentkúti nemzeti szentély adott otthont. Szent II. János Pál pápa többször hangsúlyozta, hogy Európa lélegezzen mindkét tüdejével. A Szentatya kívánságra adott egyik válasz az európai máriás kegyhelyeket hálóba tömörítő nemzetközi konferencia megalapítása volt. Ennek a konferenciának húsz európai ország a tagja. A tagországok huszonkét kegyhellyel képviseltetik magukat. A háló megálmodója az immár nyugalomba vonult Jacques Perrier, Tarbes és Lourdes püspöke volt.

A konferencia tagjai: Altötting (Németország), Csíksomlyó (Erdély), Czestochowa (Lengyelország), Fatima (Portugália), Loreto (Olaszország), Lourdes (Franciaország), Banneux (Belgium), Brezje (Szlovénia), Einsiedeln (Svájc), Gibraltár (Gibraltár), Knock (Írország), Lőcse (Szlovákia), Máriapócs és Mátraverebély-Szentkút (görög és római katolikus, Magyarország), Mariazell (Ausztria), Marija Bistrica (Horvátország), Mellieha (Málta), V…

Évközi 30. vasárnap

Kép

Évközi 28. vasárnap

Kép

Megemlékező szentmise a vértanúkért - Október 6. a lelkiismeret-vizsgálat napja

Kép
Ma a zsúfolásig megtelt arad-belvárosi katolikus templomban 11 órakor kezdődött az aradi vértanúk emlékére megtartott szentmise, ahol a bal oldali padsorok előtt foglalt helyet a Kecskeméti Református Gimnázium 30, kerékpáron érkezett diákja és 12 kísérője, illetve a Hódmezővásárhelyről, ugyancsak kerékpárral érkezett 14 diák és kísérői. A jobb oldali padsorok előtt a Csiky Gergely Főgimnázium, a temesvári Gerhardinum Katolikus Líceum diákjai, míg a mögöttük lévő első két padsorban az anyaországi és hazai magas rangú vendégek. A 12 katolikus, 4 református és 2 evangélikus-lutheránus lelkész közül nt. Jakab István aradi evangélikus-lutheránus, nt. Czégé Imre arad-gáji református lelkipásztor, illetve ft. Király Árpád marosi főesperes, arad-ségai plébános olvastak fel az evangéliumból.


Szentbeszéde előtt ft. p. Urbán Erik csíksomlyói ferences szerzetes, erdélyi érseki helynök a kivégzett vértanúkért, nemzetünkért mondott imára szólította fel a híveket, majd kifejtette: amikor az elvesz…

325 év ferences szolgálat Esztelneken

Kép
Október 1-jén volt 325 éve annak, hogy a Szent István királyról elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány Szent György vértanú címe és védelme alatt kolostort alapított Esztelneken. Az évforduló tiszteletére a rendház egész héten át tartó rendezvénysorozatot szervezett. Az esemény csúcspontja az október 1-jén, csütörtök délután 6 órakor kezdődő hálaadó jubileumi és Szent Ferenc tiszteletére bemutatott búcsús szentmise volt, amelyet bemutatott, és szentbeszédet mondott nm. és ft. Tamás József segédpüspök.
ESZTELNEKI KOLOSTOR
Alapítója Nagy Mózes esztelneki származású gelencei plébános volt, aki iskolát is alapított itt. Esztelnek felső részében ősidők óta kápolna állt, amelyet Szent György vértanú tiszteletére szenteltek. Nagy Mózes telket vásárolt mellé, és saját költségén egy kis házat épített fából. Első lakója P. Pálfi Ferenc volt 1676-ban, később, P. Dóczi Imre idejében fából építették az első kolostort, amelyet 1690-ben fejeztek be.A zárda melletti templom 1710–1729 …

A közösségépítő testvérek

Kép
Kedd este a Szent György-templomban nagyszámú hívő előtt szentmisét celebrált fr. Urbán Erik OFM, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója. A ferences testvér az esztelneki zárda fennállásának 325. évfordulója alkalmával szervezett rendezvénysorozat kapcsán fogadta el Szilveszter testvér meghívását, és a mise után Az erdélyi ferences nagyokról – esztelneki kötődéssel címmel tartott előadást. A kegytemplom igazgatója révén elsőként az 1697-ben született Veress György (rendházi nevén Lajos testvér) életébe nyerhettünk betekintést, megtudva, hogy az 1763-ban elhunyt, vélhetően jómódú családból származó testvér 19 éves korában kérte a felvételét a rendbe, és ő volt az első, aki megírta a rendtartománynak és a szülőfaluja kolostorának a történetét. Utána az 1896-ban, Budapesten született Takács Albert, Gábor atyáról ejtett szót, aki úgy vonult be a ferencesek történetébe, mint az 1921. december 23-án leégett zárda újjáépítője. Nem kevésbé volt fontos az egyes esztelnekiek által …

Évközi 26-dik, Szentírás vasárnapja

Kép

Valami történik

Kép
Több, mint négyszázan vettek részt az egyházmegyei ifjúsági találkozón szombaton Kaplonyban. "A jó és a rossz tapasztalatok, az örömök és a fájdalmak mind hozzájárulnak, hogy felnőjünk a feladathoz, amit Isten ránk bízott".

Tizennégy és harminc év közötti fiatalok - barátok, ismerősök, plébániai közösségi tagok és újoncok - töltötték meg a kaplonyi kultúrházat és környékét. Huszonöt éve itt rendezték az első egyházmegyei ifjúsági találkozót, és most ismét. Kaplony pedig megint jelesre vizsgázott vendégszeretetből, keresztény összetartásból, önzetlen szolgálatból. Nagyon jól belehelyezkedtek az Ifjúsági Iroda szervezésébe, mindent megtettek, hogy a falu életébe színt és mozgást vivő, az egyházmegye két közigazgatási megyét felölelő területének számos pontjáról érkező fiatalok jól érezzék magukat. Az események ugyanis nem csak a kultúrotthonban zajlottak, hanem a templomban, a plébánián és annak udvarán, a szerzetesi szobában, a könyvtárban, a pogármesteri hivatal termében és…

Kisboldogasszony, Szűz Mária születésének ünnepe

Kép

Évközi 23. vasárnap és ima a teremtett világért

Kép
Évközi 23. vasárnap szentmiséjének keretében a Szentatyak kérésére megújítottuk fogadalmunkat az Isten által teremtett világ őrzőjiként akarunk élni. A környezetvédelemnek nem pusztán „természeti” jellege van, hanem magába foglal egy valódi, átfogó értelemben vett ökológiát, amely az igazságosság új példájává válik. Ebben elválaszthatatlanul összefonódik a természet iránti aggodalom, a szegények iránti méltányosság, a társadalmi elkötelezettség, de az öröm és a belső béke is. 
Ima Földünkért 
Mindenható Isten, Te az egész világmindenségben, de legkisebb teremtményedben is jelen vagy, és gyengéd szeretettel veszed körül mindazt, mi létezik. Öntsd belénk szereteted erejét, hogy óvjuk az életet és a szépséget, tölts el minket békével, hogy fivérként és nővérként éljünk, és ne ártsunk senkinek! Szegények Istene, segíts, hogy megmentsük azokat, akik e földön magukra hagyva és elfeledve élnek, de akik oly értékesek szemedben! Gyógyítsd meg életünket, hogy védelmezői legyünk a v…

Királyné, arannyal átszőtt ruhában

Kép
Egy éven át jubileumi évet ültünk a csíksomlyói kegyhelyen abból az alkalomból, hogy körülbelül 500 éves a mi drága kincsünk, a Csíksomlyói Segítő Szűz Mária kegyszobra. A csodás imameghallgatásokról tanúskodnak ma is a templomban elhelyezett fogadalmi tárgyak és hálatáblák. A kegyszoborról számos metszet, festett kép és faragott szobor készült. Tiszteletének napjainkban is élő meg nyilvánulásai között a pünkösdszombati búcsú a legismertebb. De nemcsak a nagybúcsú idején járnak zarándokok a kegyhelyre, hanem az egész év folyamán élő a kegyhely és környéke. Imádkozni és csodálkozni, kérni és hálát adni, a teljes búcsú elnyerésével járó kegyelmeket elnyerni. A jubileumi Mária-év lehetőséget adott arra is, hogy ne csak a kegyhelyen ünnepeljük, hanem a kegyszobor másolatával elzarándokoltunk egy-egy helyre, ahol a hívek összegyűlve égi anyánkat, Csíksomlyó Csillagát köszöntötték, kérték az ő közbenjárását.     Ezeknek a zarándoklatoknak volt egy másik oldala is: a jó édesanya ugyanis…

Célba ért a FerBit

Kép
Idén mintegy negyvenen vágtak neki a VIII. Ferences Bicikli Túrának, hogy egy héten át két keréken haladva közelebb kerüljenek Istenhez. A zarándoklat záró szentmiséjét Urbán Erik ferences testvér mutatta be hétfőn délelőtt a csíksomlyói kegytemplomban.
Idén mintegy negyvenen vágtak neki a VIII. Ferences Bicikli Túrának, hogy egy héten át két keréken haladva közelebb kerüljenek Istenhez.
Az idei FerBit augusztus 25–31. között Székelyudvarhelyről indulva Kőhalom és Tusnád és Gyimesfelsőlok érintésével jutott el szombaton Hidegségre, ahol részt vettek a X. Túros Puliszka Fesztiválon. A benevezett huszonegy főzőcsapat közül a FerBit a fődíjjal kerekezhetett a Szellő-tetőn keresztül Csíksomlyóra.

Stoffán György: Barátok konyhája című kötet bemutatója

Az 1693-as csíksomlyói ferences receptes könyv alapján született Stoffán György: Barátok konyhája című kötet bemutatója. A kötet szerzőjével, Stoffán Györggyel Urbán Erik OFM beszélget a kötet megjelenéséről.

Évközi XXI. vasárnap

Kép

...úgy érzem, itthon vagyok...

Kép
Urbán Jánosként látta meg a napvilágot 1981. január 1-jén a Szatmár megyei Krasznabélteken. Bármennyire is meglepően hangzik, gyermekkorának volt olyan időszaka, amikor nem szeretett ministrálni. Ma ő a csíksomlyói kegytemplom igazgatója.

„Hogy mikor mi szerettem volna lenni, az változott, mint minden gyermeknél. Az is megfogalmazódott, hogy pap szeretnék lenni, csakhogy én nem szerettem ministrálni. Aztán egy új plébánost helyeztek a faluba, és ő kérte, hogy minden fiú járjon ministrálni. Úgy beleszoktam én is és a társaim is, hogy reggel nyolctól mentünk a halottas misére ministrálni, és csak utána iskolába” – emlékszik vissza Urbán Erik ferences szerzetes. Mint felidézte, tulajdonképpen a középiskola utolsó évében fogalmazódott meg benne egy iskolai lelki napon, hogy szerzetes is lehetne. Aztán megismerkedett egy, Jézus Szíve Népleánya nővérrel, akitől olvasnivalót kért. A tőle kapott három könyv közül az egyik Carlo Carrettónak az Én, Ferenc című kötete volt, amelyne…

Szűz Mária mennybevételére emlékeztek

Nagyboldogasszony napját, Szűz Mária mennybevételét augusztus 15-én ünnepli a világegyház. Az ünnepi prédikációt Urbán Erik, ferences templomigazgató, a megszentelt élet intézményeiért felelős érseki helynök tartotta a csíksomlyói kegytemplomban. Iochom Zsolt tudósítása - www.szekelyhon.ro

CsIT- záró sajtóközlemény

Kép
Tartalmas program volt a CsIT-en pénteken is. A találkozó negyedik napján
Fülöp László az ima fontosságára hívta fel előadásában a hallgatói figyelmét. Fontos rendszeresen időt szakítani az imára, és ez minőségi idő kell legyen, hiszen az Istennel való beszélgetésről van szó. A szentmisén az áldozás sem jutalom, inkább erőforrás az embernek, hiszen ez az Istennel való találkozás legfontosabb pillanata.
Párkapcsolat keresztényként - Jakabos Barnabás jezsuita szerzetes érdekes témát elemzett előadásában. Szerinte a párkapcsolat és a házasság olyan "közös játék", amelyben lehet és kell is vigyázni a partner érzékenységére, ellenkező esetben hosszú távon sebezhetővé válhat a kapcsolat.
Meinolf Wacker ezúttal arra tanította hallgatóit, hogy életük nehézségeit ne keresztnek, inkább Jézussal való találkozásnak tekintsék. A fájdalmat és a sötétséget senki nem szereti, viszont Jézus akkor is találkozhat azzal, aki figyelni próbál Rá. A nehéz élethelyzetek mutathatnak rá arra, h…

A csíksomlyói Mária-kegyszobor 500 éve

Kép
A csíksomlyói Mária-kegyszobor 500 éve Mária-tisztelet Erdélyben
A csíksomlyói kegyszobor 500 éves évfordulója alkalmából a Csíki Székely Múzeum emlékkiállítást rendez, ugyanis az erdélyi ferencesek által meghirdetett Mária-év ráirányítja a figyelmet a csíksomlyói Mária-szobor jelentőségére, és a kegyszobor mint Csíksomlyó éke, meghatározó emblémája szorosan kapcsolódik Csíkszereda város történetéhez és jelenéhez.

A kiállítás a Mária-szobor olyan tárgyi emlékeit – a Batthyány Ignácz püspök által adományozott fémkoronák és jogar, a kis Jézus ruhácskái, amelyekbe a 20. század közepéig öltöztették – mutatja be, amelyeket első alkalommal láthat a nagyközönség. A kegyszoborhoz kapcsolódó 18-19. századi metszetábrázolások, ferences források mellett levéltári dokumentumok tanúskodnak a Csodatevő Segítő Szűz egyházi elismeréséről. A csíksomlyói Mária-tiszteletnek mindmáig érződő hatására és gyakorlatára elsősorban a fogadalmi tárgyak és a pünkösdi búcsús képek utalnak. Most ezt a hatást tágabb…

Zarándoklat a Fekete Madonnához

Kép

Hidat építeni vagy falat húzni!?

Kép
Nursiai Szent Benedek  /+547; ünnepe: július 11./, akit Boldog VI. Pál pápa 1946-ban Európa fővédőszentjének nyilvánított, utóda XVI. Benedek pápa a nyugati szerzetesség atyjáról a következőket mondotta: „Szent Benedek műve, különösen Regulája spirituális kovászként hatott, amely az évszázadok során hazája és kora határain jóval túlmutatva megváltoztatta Európa arculatát”. Milyen Európának? Ahol a Római Birodalom, mint világbirodalom összeomlott, „bukását” 476-ra teszik. Róma többé már nem császárváros, Nyugaton nincs császár. Ez azt jelentette, hogy meg lehet kaparintani a hatalmat, és most minél nagyobb hatalmat kaparint meg valaki, annál hosszabb időre alapozza meg gazdagságát és hatalmát a többiek fölött. Aki a hatalomért harcolni kezd, annak vége van, ott már nincs tisztelet, megbecsülés, odafigyelés.
     Ma mi van? Tudatos betelepítés – régen meghatározott tervek alapján. Szülőföldünk /Erdélyország és a parciumi részek/ még nincs veszélyben – legalábbis úgy tűnik – de cs…

Jelként Isten és ember szolgálatában

Kép
Beszélgetések a szerzetesek csíksomlyói zarándoklatáról  „A reménységben derűsen, a nyomorúságban béketűrően, az imádságban állhatatosan” – Szent Pál e gondolatát ajánlotta jó tanácsként a szerzetesek figyelmébe zarándoklatuk ünnepi szentmiséjén Jakubinyi György érsek, aki arra kérte a résztvevőket, hogy imádkozzanak új hivatásokért. A szentmise után arról kérdeztük, milyen szerepet töltenek be a szerzetesek az egyházmegye életében.
A szerzetesség a kezdetektől fogva hozzátartozik az egyháznak a megjelenési formájához. Az Úr Jézus maga biztatott a három evangéliumi tanácsra: a szegénység, engedelmesség és tisztaság vállalására Isten országáért, hozzátéve, hogy akinek füle van a hallásra, hallja meg. Ez azt is jelenti, hogy nem mindenkinek való ez az életforma! Legegyszerűbb példa erre: ha mindenki vállalná a Mennyek Országáért a házasságról való lemondást, kihalna az emberiség. Az ószövetségi választott népben sem kellett mindenkinek prófétának lennie, de a jó Isten időnként prófétáka…

Márton Áron nyomdokain járva

Kép
Alig két év leforgása alatt immár hatodik alkalommal kerül sor Isten szolgája Márton Áron püspök nyomdokain való zarándoklatra július 6–8. között. A zarándoklat nyitó szentmiséjét hétfőn reggel tartották a csíksomlyói kegytemplomban.

Az ünnepi szentmisét Urbán Erik, ferences templomigazgató, a megszentelt élet intézményeiért felelős érseki helynök celebrálta, aki emlékeztetett idén három emlékévet is tartunk: a világegyházban a Megszentelt Élet Évét, a gyulafehérvári főegyházmegyében a Szórvány Évét, míg a csíksomlyói kegytemplom a Mária-kegyszobor ötszáz éves évfordulója előtt tiszteleg. „Amikor egy szent ember életútjának az állomásait felkeresik, az ő életének az eseményeibe bepillantanak, akkor kívánom, hogy ezáltal ne csak közelebb kerüljenek egy szenthez, egy példaképhez, hanem az ő életpéldáját követve lelkük templomát is építsék” – kérte a zarándokokat Erik testvér. Mint fogalmazott Márton Áron püspök „a mi szemünkben ember katedrálissá nőtte ki magát”, így ma is…

Szeretetből oszlopot építeni…

Kép
Szent László-búcsú Nagyváradon Szombat este tartották a várad-újvárosi Szent László plébániatemplom búcsús szentmiséjét, aminek főcelebránsa és szónoka Urbán Erik csíksomlyói ferences szerzetes, érseki helynök volt. Több szempontból is jelentősége volt annak, hogy miért éppen Urbán Erik ferences szerzetes, érseki helynök volt a várad-újvárosi Szent László plébániatemplom idei búcsúünnepségének főcelebránsa és szónoka. Egyrészt szülőfalujának plébániáját és egyházközségét, ahol annak idején megkeresztelték, első áldozott, bérmálkozott és ministrált, Szent László oltalmába bízták, másfelől pedig jelenlegi szolgálati helyén, a csíksomlyói Segítő Mária kegytemplomban a hite mellett következetesen kitartó, s ezáltal számunkra több évszázad távlatából is utat mutató Szent László fából készült szobra is megtalálható. Emellett arról sem szabad megfeledkezni, hogy a szentatya által meghirdetett A Megszentelt Élet Évében járunk, így a szentmise egyúttal a papoknak a szerzetesekkel való egység…

Erik testvérrel beszélgettünk

Kép
Hallgatnunk kell a belső hangra – derül ki Urbán Erik ofm érseki helynök szavaiból. A szatmári születésű, Csíksomlyóra „szakadt” ferences a szavai alapján pont olyan, amilyen mifelénk volt: közvetlen, mindenkire szakít időt, és ha megkérdezzük, hát elmondja, hogy szokott szavazni, és a focivébé döntőjét is megnézte. – Kipihentétek már magatokat? Gondolom, a pünkösdi búcsút nehéz megszervezni, megtartani is számos feladattal jár. Lelki töltődésre van ilyenkor alkalom?
– A pünkösdi nagybúcsút természetesen nem csak megszervezni kell, hanem le is kell vezetni, amely nem sokkal kevesebb munka, mint a megszervezés. A felkérések után következnek a köszönetnyilvánítások mindazok felé, akik a kegyhely őreinek, nekünk ferenceseknek segítségünkre voltak a búcsú megszervezésében. A kegytemplom és a kegyhely takarítása hagyományosan a nagybúcsút követő szerdán van, a helybéli hívek végzik ezt, de a környező falvakból is érkeznek olyan személyek, akik fontosnak érzik, hogy közösen tegyük …

Zarándokok köszöntése

Kép
Szeretett zarándok testvéreim! Testvéreim Krisztusban, akik itt a Kis- és Nagysomlyó-hegy közötti nyeregben összegyűltetek, akik a média adta lehetőségeken keresztül velünk együtt imádkoztok, és akik Pilisszántón a Boldogasszony tiszteletére emelt szentélyben velünk egyszerre mutatjátok be a legszentebb áldozatot! Nagy szeretettel köszöntelek benneteket a Kisebb Testvérek Szent István Királyról nevezett Erdélyi Rendtartománya nevében! Hármas pasztorális évet ülünk itt a csíksomlyói kegyhelyen: a Ferenc szentatyánk által meghirdetett megszentelt élet évét, a Gyulafehérvári Főegyházmegyében a szórvány évét tartjuk, a csíksomlyói kegyhelyen pedig jubileumi Mária-évet ülünk abból az alkalomból, hogy a mi drága kincsünk, a Csíksomlyói Segítő Szűzanya kegyszobra körülbelül ötszáz éves. Ennek a jubileumi évnek az ünnepi szentmiséjét mutatjuk most be. Hazajöttünk, mert jó nekünk Édesanyánk szentélyében összegyűlnünk, akinek oltalmát kérjük. Erre hívja fel figyelmünket a jubileumi év mottója, am…

Úgy legyen – Ámen!

Kép
- A megtisztulás zarándokútján -
Az idei pünkösdi búcsúval elérkeztünk a jubileumi Mária-év kiemelkedő eseményéhez, amelynek május 23-án, szombaton délután fél 1-kor kezdődő ünnepi szentmiséjét nm. és ft. Jakubinyi György, főegyházmegyénk főpásztora mutatja be a Kis- és Nagysomlyó-hegy közötti nyeregben található Hármashalom oltárnál. Ő lesz a szentmise ünnepi szónoka is.

Az utóbbi időben a kegyhely őrei, a ferences barátok évről évre mottót választanak, amely megadja a kegyhely főbúcsújának, a pünkösdi zarándoklatnak és az egész évnek az alaphangulatát. A jubileumi év és a pünkösdi fogadalmi búcsú mottójának a legősibb Mária-ima kezdő sorát választottuk: „Oltalmad alá futunk”. Ezt tették fél évezreden keresztül őseink, ezt tesszük mi is, akik ezekben a napokban elzarándokolunk a csíksomlyói kegyhelyre. Hálával tekintsünk a múltra, köszönjük meg Istennek mindazokat a személyeket, akiknek nevét családfáink őrzik, akik megmutatták a hit útját, akik megtanítottak Istenre tekinteni, akik meg…