Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: január, 2015

Jézus Nevének Ünnepe és az IHS monogram

Kép
Jézus szent nevének segítségül hívása biblikus eredetű imádság, tisztelete a szentírásban gyökerezik. „Nincs üdvösség senki másban. Mert nem adatott más név, amelyben üdvözülhetünk” (Ap, csel 4,12).  „... Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, s minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr.” (Fil – 2,9-11). „Bizony, bizony mondom nektek: Bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Eddig nem kértetek semmit a nevemben. Kérjetek és kaptok, hogy örömötök teljes legyen.” (Jn 16,23-24)
Assisi Szent Ferencről írja szent Bonaventúra: „Midőn Jézus nevét kiejtette, vagy hallotta, vidámság ömlött el keblén, s külsejében is egészen megváltozott, mintha mézet ízlelt volna, vagy szép zenét hallott volna.” Celánói Tamás is hasonlókat ír szent Ferencről: „Hányszor történt, hogy amikor asztalhoz ülve Jézus nevét hallotta, említette, va…