Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: március, 2015

A lélek anyanyelvének szolgálatában

Kép
Dr. Jakubinyi György érsek úr 2015. március 22-ei hatállyal fr. Urbán Erik ferences szerzetest, a csíksomlyói kegytemplom igazgatóját a Gyulafehérvári Főegyházmegye megszentelt élet intézményeiért felelős érseki helynökének nevezte ki. A kinevezés kapcsán kérdeztük az érintettet.
- Hogyan fogadta a főpásztori felkérést? A kinevezés Urbán Eriknek, a ferences szerzetesnek vagy a csíksomlyói kegytemplom igazgatójának szól?
- Meglepetés volt számomra, amikor először megkerestek telefonon, tolmácsolva Jakubinyi György érsek úr felkérését. Miután a főegyházmegye és saját magam is egyeztettünk elöljárómmal, Orbán Szabolcs tartományfőnök úrral, illetve miután kikértem még néhány, számomra mérvadó személy véleményét, igent mondtam a kérésre, megköszönve a főpásztor irántam tanúsított bizalmát. Az új szolgálatra való kinevezésem nincs összefüggésben a templomigazgatósággal. Az érsek atyától kapott megbízás főegyházmegyei szintű, míg a templomigazgatósággal rendi elöljáróm és a helyi közösség bízo…

Múltból jövőre – a 2015-ös csíksomlyói pünkösdi búcsú

Kép
Jubileumi Mária-évet ülünk a csíksomlyói kegyhelyen abból az alkalomból, hogy drága kincsünk, a Szűzanya csíksomlyói kegyszobra körülbelül 500 éves. A jubileumi évet nm. és ft. Jakubinyi György érsek atya, a gyulafehérvári főegyházmegye főpásztora nyitotta meg 2014. szeptember 14-én a csíksomlyói kegytemplom-pápai kisbazilikában. A jubileumi év számos eseménye mellett kiemelt jelentősége van a kegyhely főbúcsúja szentmiséjének, amelynek bemutatására pünkösd szombatján a Kis- és Nagysomlyó-hegy közötti nyeregben kerül sor. Dosztojevszkijről mesélik, hogy évente egyszer elutazott Drezdába, hogy a Sixtusi Madonna képe előtt időzzön. A nagy író azt vallotta utazásairól: „Legalább évente egyszer fel kell tudnom nézni egy emberre, hogy ne rendüljön meg a hitem önmagamban és a többi emberben.” Legalább évente egyszer fel kell néznünk az „Egészen szép”-re, hogy ne rendüljön meg Istenbe, felebarátba, önmagunkba vetett hitünk. „Oltalmad alá futunk” – hirdeti a jubileumi év mottója, két személy…