Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: május, 2015

Zarándokok köszöntése

Kép
Szeretett zarándok testvéreim! Testvéreim Krisztusban, akik itt a Kis- és Nagysomlyó-hegy közötti nyeregben összegyűltetek, akik a média adta lehetőségeken keresztül velünk együtt imádkoztok, és akik Pilisszántón a Boldogasszony tiszteletére emelt szentélyben velünk egyszerre mutatjátok be a legszentebb áldozatot! Nagy szeretettel köszöntelek benneteket a Kisebb Testvérek Szent István Királyról nevezett Erdélyi Rendtartománya nevében! Hármas pasztorális évet ülünk itt a csíksomlyói kegyhelyen: a Ferenc szentatyánk által meghirdetett megszentelt élet évét, a Gyulafehérvári Főegyházmegyében a szórvány évét tartjuk, a csíksomlyói kegyhelyen pedig jubileumi Mária-évet ülünk abból az alkalomból, hogy a mi drága kincsünk, a Csíksomlyói Segítő Szűzanya kegyszobra körülbelül ötszáz éves. Ennek a jubileumi évnek az ünnepi szentmiséjét mutatjuk most be. Hazajöttünk, mert jó nekünk Édesanyánk szentélyében összegyűlnünk, akinek oltalmát kérjük. Erre hívja fel figyelmünket a jubileumi év mottója, am…

Úgy legyen – Ámen!

Kép
- A megtisztulás zarándokútján -
Az idei pünkösdi búcsúval elérkeztünk a jubileumi Mária-év kiemelkedő eseményéhez, amelynek május 23-án, szombaton délután fél 1-kor kezdődő ünnepi szentmiséjét nm. és ft. Jakubinyi György, főegyházmegyénk főpásztora mutatja be a Kis- és Nagysomlyó-hegy közötti nyeregben található Hármashalom oltárnál. Ő lesz a szentmise ünnepi szónoka is.

Az utóbbi időben a kegyhely őrei, a ferences barátok évről évre mottót választanak, amely megadja a kegyhely főbúcsújának, a pünkösdi zarándoklatnak és az egész évnek az alaphangulatát. A jubileumi év és a pünkösdi fogadalmi búcsú mottójának a legősibb Mária-ima kezdő sorát választottuk: „Oltalmad alá futunk”. Ezt tették fél évezreden keresztül őseink, ezt tesszük mi is, akik ezekben a napokban elzarándokolunk a csíksomlyói kegyhelyre. Hálával tekintsünk a múltra, köszönjük meg Istennek mindazokat a személyeket, akiknek nevét családfáink őrzik, akik megmutatták a hit útját, akik megtanítottak Istenre tekinteni, akik meg…