Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: szeptember, 2015

Évközi 26-dik, Szentírás vasárnapja

Kép

Valami történik

Kép
Több, mint négyszázan vettek részt az egyházmegyei ifjúsági találkozón szombaton Kaplonyban. "A jó és a rossz tapasztalatok, az örömök és a fájdalmak mind hozzájárulnak, hogy felnőjünk a feladathoz, amit Isten ránk bízott".

Tizennégy és harminc év közötti fiatalok - barátok, ismerősök, plébániai közösségi tagok és újoncok - töltötték meg a kaplonyi kultúrházat és környékét. Huszonöt éve itt rendezték az első egyházmegyei ifjúsági találkozót, és most ismét. Kaplony pedig megint jelesre vizsgázott vendégszeretetből, keresztény összetartásból, önzetlen szolgálatból. Nagyon jól belehelyezkedtek az Ifjúsági Iroda szervezésébe, mindent megtettek, hogy a falu életébe színt és mozgást vivő, az egyházmegye két közigazgatási megyét felölelő területének számos pontjáról érkező fiatalok jól érezzék magukat. Az események ugyanis nem csak a kultúrotthonban zajlottak, hanem a templomban, a plébánián és annak udvarán, a szerzetesi szobában, a könyvtárban, a pogármesteri hivatal termében és…

Kisboldogasszony, Szűz Mária születésének ünnepe

Kép

Évközi 23. vasárnap és ima a teremtett világért

Kép
Évközi 23. vasárnap szentmiséjének keretében a Szentatyak kérésére megújítottuk fogadalmunkat az Isten által teremtett világ őrzőjiként akarunk élni. A környezetvédelemnek nem pusztán „természeti” jellege van, hanem magába foglal egy valódi, átfogó értelemben vett ökológiát, amely az igazságosság új példájává válik. Ebben elválaszthatatlanul összefonódik a természet iránti aggodalom, a szegények iránti méltányosság, a társadalmi elkötelezettség, de az öröm és a belső béke is. 
Ima Földünkért 
Mindenható Isten, Te az egész világmindenségben, de legkisebb teremtményedben is jelen vagy, és gyengéd szeretettel veszed körül mindazt, mi létezik. Öntsd belénk szereteted erejét, hogy óvjuk az életet és a szépséget, tölts el minket békével, hogy fivérként és nővérként éljünk, és ne ártsunk senkinek! Szegények Istene, segíts, hogy megmentsük azokat, akik e földön magukra hagyva és elfeledve élnek, de akik oly értékesek szemedben! Gyógyítsd meg életünket, hogy védelmezői legyünk a v…

Királyné, arannyal átszőtt ruhában

Kép
Egy éven át jubileumi évet ültünk a csíksomlyói kegyhelyen abból az alkalomból, hogy körülbelül 500 éves a mi drága kincsünk, a Csíksomlyói Segítő Szűz Mária kegyszobra. A csodás imameghallgatásokról tanúskodnak ma is a templomban elhelyezett fogadalmi tárgyak és hálatáblák. A kegyszoborról számos metszet, festett kép és faragott szobor készült. Tiszteletének napjainkban is élő meg nyilvánulásai között a pünkösdszombati búcsú a legismertebb. De nemcsak a nagybúcsú idején járnak zarándokok a kegyhelyre, hanem az egész év folyamán élő a kegyhely és környéke. Imádkozni és csodálkozni, kérni és hálát adni, a teljes búcsú elnyerésével járó kegyelmeket elnyerni. A jubileumi Mária-év lehetőséget adott arra is, hogy ne csak a kegyhelyen ünnepeljük, hanem a kegyszobor másolatával elzarándokoltunk egy-egy helyre, ahol a hívek összegyűlve égi anyánkat, Csíksomlyó Csillagát köszöntötték, kérték az ő közbenjárását.     Ezeknek a zarándoklatoknak volt egy másik oldala is: a jó édesanya ugyanis…

Célba ért a FerBit

Kép
Idén mintegy negyvenen vágtak neki a VIII. Ferences Bicikli Túrának, hogy egy héten át két keréken haladva közelebb kerüljenek Istenhez. A zarándoklat záró szentmiséjét Urbán Erik ferences testvér mutatta be hétfőn délelőtt a csíksomlyói kegytemplomban.
Idén mintegy negyvenen vágtak neki a VIII. Ferences Bicikli Túrának, hogy egy héten át két keréken haladva közelebb kerüljenek Istenhez.
Az idei FerBit augusztus 25–31. között Székelyudvarhelyről indulva Kőhalom és Tusnád és Gyimesfelsőlok érintésével jutott el szombaton Hidegségre, ahol részt vettek a X. Túros Puliszka Fesztiválon. A benevezett huszonegy főzőcsapat közül a FerBit a fődíjjal kerekezhetett a Szellő-tetőn keresztül Csíksomlyóra.