Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: december, 2015

Évvégi hálaadó szentmise

Kép

Régit és újat

Kép
„Az élethez fantázia kell. Azt hiszem, többé-kevésbé mindenki azt kapja meg, amit elképzel, még ha képzelete látszólag oly vakmerő is, hogy nem mer róla beszélni. […] Legyen fantáziád ahhoz, amit el akarsz érni. Akkor eléred.” Lengyel Menyhért sorait idézve az mutatkozik meg döntéseinkben, milyen kincsre vágyunk, akarunk-e a jó családapához hasonlítani, aki kincseiből régit és újat hoz elő (vö. Mt 13,52), olyan gazdának minősülni, akinek van, mit megosztania másokkal, olyan kincseket, amelyek mások számára is értéket képviselnek.

Nagy élvezettel olvasom a nemrégiben megjelent Nyáry Krisztián könyveit (Igazi hősök és Merész magyarok), olyan személyek élettörténetét, akik szembe mertek menni az igazságért a többséggel, és gerincesek maradtak akkor is, amikor kisebbségben voltak. Nehéz ez az út mindenki számára, aki a baromfiudvarban a csibékkel együtt növekedve, de sassá nőve, szárnyalva, fentről nézve, összességében látva a részleteket helyes látással meg meri tenni az első lépéseket. …

Szent Család vasárnapja - 2015

Kép

Karácsony - Jézus születésének ünnepe - 2015

Kép

A láthatatlan világ szeretetére gyulladjunk

Kép
Ami szépet látunk ezen a művészi festményen a csodálatos betlehemi éjszakáról, az mind ide kívánkozik a legszebb történet szemléltetésére. A sötétségben élő nép – az egész emberiség – nagy fényességet lát /Iz 60,1/. Csillag támad Jákobból. A messiási jövendölések csillagfénye derengett át Izrael egész területén, és sugárzása elárasztja az egész képet. A világosság, amely minden embert megvilágosít, a világba jött /Jn 1,9/. Szelíd fényessége a láthatatlant is megmutatja: az örvendező angyalok seregét. A pásztorokat elvezetik az eldugott kis faluba: Betlehembe, ahol a jászolban fekvő Gyermekben – a látható emberben – megmutatkozik a láthatatlan Isten. Hiszen az Ige megtestesülésének titka által a te dicsőséged új fénye ragyogott föl nekünk, hogy amikor látható alakban ismerjük meg az Istent, a láthatatlan világ szeretetére gyulladjunk általa. (Karácsonyi prefáció).. Ott együtt van a család, és a szeretet titka a maga boldog szépségében kinyilvánul Mária térdeplő alázatában, a gyermeket …

Csíksomlyón nyitják meg az irgalmasság évét

Kép
Főegyházmegyénkben Csíksomlyón nyitják meg az irgalmasság kapuját vasárnap, miután december 8-án, a II. Vatikáni Zsinat befejezésének 50. évfordulóján Ferenc pápa – a Szent Péter-bazilika szent kapujának megnyitásával – elindította az irgalmasság rendkívüli szent évét. Jakubinyi György érsek nyitja meg Csíksomlyón az irgalmasság évét
Az öröm vasárnapján a déli fél egykor kezdődő ünnepi liturgiában Jakubinyi György érsek nyitja meg főegyházmegyénkben a szent évet, illetve a csíksomlyói kegytemplom jobb oldali ajtaját mint az irgalmasság kapuját. Az ünnepi szentmise a kegytemplom előtti téren kezdődik a kapu megnyitásával, ezért kérik a kegyhelyre érkező zarándokokat, hogy a templom előtti téren gyülekezzenek. A jövő év november 20-án, Krisztus király ünnepén záruló jubileumi év mottója: „Irgalmasok, mint az Atya”. Az ünneppel kapcsolatban Urbán Erik ferences szerzetest, a kegytemplom igazgatóját kérdeztük, aki elmondta, Ferenc pápa az idei nagyböjtben jelentette be, hogy r…

Szeplőtelen Fogantatás ünnepe - 2015

Kép

Advent II. vasárnapja - 2015

Kép
Készülünk az irgalmasság szentéve megnyitására  A zarándoklat különleges jel a Szentévben, mert azt az utat jelképezi, amelyet minden ember végigjár az élete során. Az élet zarándoklat, az ember pedig viator, vagyis zarándok, aki a kívánt cél elérése érdekében egyfajta utat tesz meg. Ahhoz, hogy valaki – Rómában vagy bárhol a világon – elérkezzék a Szent Kapuhoz, erejéhez mérten végig kell járnia egy zarándokutat. Ez a tényleges jele annak, hogy az irgalmasság is egy olyan elérendő cél, amely erőfeszítést és áldozathozatalt kíván. A zarándoklat késztessen a megtérésre: a Szent Kapun áthaladva engedjük, hogy átöleljen bennünket Isten irgalmassága, és kötelezzük magunkat az irgalmasság gyakorlására, miként az Atya is irgalmas irántunk. - Ferenc pp.